De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Koperwiek

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Redwing, Turdus iliacus

Algemene informatie

De koperwiek is een kleine lijstersoort, met koperrode 'oksels' die in vlucht erg opvallend zijn. Het zijn karakteristieke broedvogels van de naaldbossen van Scandinavië. Koperwieken zijn alleen in september tot mei in Nederland te zien, vooral op besdragende struiken in parken en tuinen. Grote groepen kunnen overtrekkend worden gezien; de fluitende roep is voor kenners gemakkelijk te herkennen. Bij op het gras zittende koperwieken is vaak de tekening op de kop - een lichte wenkbrauwstreep en een witte mondstreep - het gemakkelijkste aanknopingspunt voor de herkenning.

Status

Doortrekken en wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

In Finland, waar zeer veel koperwieken broeden, is een lichte afname geconstateerd, welke echter ook aan de natuurlijke variatie van de aantallen toe te schrijven zou kunnen zijn. Er wordt echter geknaagd aan de oppervlakte boreaal naaldbos, onder andere ten behoeve van commerciële houtkap, olie- en gaswinning.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:In de winter voornamelijk bessen en zaden, in broedtijd insecten, wormen en slakken
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4-5, soms 2-8
Aantal Legsels:Meestal twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Winterast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht