De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Koekoek

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Cuckoo, Cuculus canorus

Algemene informatie

Bijna ieder kind leert op school in de biologieles al over het merkwaardige gedrag van de koekoek. Gechoqueerd vernemen zij over het werk dat kleine zangvogels wordt aangedaan, door de eigen eieren in nesten van kleine zangvogels achter te laten. Biologisch gezien is dit echter een zeer interessant principe, dat in alle lagen van de natuur wordt aangetroffen: van zoogdieren tot kleine insecten. Planten en schimmels doen het ook regelmatig. Zó ongewoon is het parasiterende gedrag van de koekoek dus niet. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich (vanuit haar afstamming) op een bepaalde vogelsoort of familie. Zo zijn er heggenmus-koekoeken, karekiet-koekoeken en kwikstaart-koekoeken. De eieren lijken zeer sterk op die van de waardvogel en zijn vaak alleen door kenners te onderscheiden.

Status

Broed'vogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Geschat wordt dat ongeveer 6.000 tot 8.000 koekoekvrouwtjes in Nederland verblijven, het aantal mannelijke vogels is onbekend, maar zal ongeveer in dezelfde orde van grootte liggen. Vele vogelaars vermoeden dat de koekoek-aantallen afnemen, vooral gebaseerd op 'fingerspitzengefühl' en de frequentie van waarnemen van koekoeken. Echt goede tellingen van koekoeken zijn zeer moeilijk uitvoerbaar en betrouwbare gegevens ontbreken daardoor. In de duinen is de afname het sterkst, op heiden is sprake van een lichte afname, in moerasgebieden lijkt de situatie stabiel.

Meer informatie over deze vogel

Familie:Koekoeken (Cuculidae)
Voedsel:Grotendeels rupsen (ook harige soorten!), aangevuld met kevers
Broeden aantal:6.000 8.000 vrouwtjes
Aantal Eieren:Vrouwtjes kunnen tot een twintigtal eieren leggen verdeeld over evenveel nesten van waardvogels
Aantal Legsels:Koekoeken leggen één of enkele eieren in de nesten van waardvogels, in totaal een tiental of soms misschien meer
Wintergast aantal:Nee
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht