De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine karekiet

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus

Algemene informatie

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende zang (met altijd een 'karre-karre-kiet-kiet-kiet' achtige strofe) maakt vrijwel elke natte ruigte en ieder rietland compleet. De voorkeur van deze onopvallende bruine vogel gaat uit naar rietlanden, welke met de stengels in ondiep water staan. Kleine karekieten zoeken naar voedsel in natte ruigten, waar ze grote aantallen insecten verorberen. In goede broedgebieden, zoals de laagveenmoerassen in Nederland, kunnen kleine karekieten in kolonies broeden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

In goede broedgebieden kan de dichtheid van kleine karekieten enorm hoog zijn. Dat bemoeilijkt natuurlijk het tellen van de vogels, daarom wordt een aantalsschatting van 150.000 tot 250.000 paren aangehouden. Dat zijn er nog altijd veel meer dan enkele decennia geleden. Door eutrofiëring van oppervlaktewater (het is voedselrijker geworden) is de rietgroei de laatste decennia toegenomen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten
Aantal Eieren:4, soms 3-6
Aantal Legsels:Eén, soms 2 legsels per jaar
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht