De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Huiszwaluw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

House Martin, Delichon urbica

Algemene informatie

De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden: kliffen en berghellingen vormden de natuurlijke omgeving. Maar huizen van baksteen en beton voldoen de huiszwaluw ook prima en deze zwartwitte vogel is bij ons dan ook een echte cultuurvolger geworden. Het nest wordt gemaakt van klei en zand, kunstig vermetseld tot een knusse woning. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten. In volle vlucht worden deze gevangen, waarbij de wendbaarheid van de zwaluwen goed van pas komt. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar Tropisch- en Zuid-Afrika vliegen om te overwinteren.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het aantal huiszwaluwen in Nederland is minder eenvoudig vast te stellen dan wellicht gedacht wordt. De laatste schattingen suggereren een totaal van ongeveer 110.000 tot 125.000 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Apodiformes
Familie:Zwaluwen (Hirundinidae)
Voedsel:Vliegende insecten (muggen)
Broeden aantal:110.000 - 125.000 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 2-6
Aantal Legsels:Twee of drie legsels per jaar
Wintergast aantal:Geen
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht