De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Houtduif

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Wood Pigeon, Columba palumbus

Algemene informatie

De houtduif kan bijna overal worden waargenomen: in tuinen, parken en in het buitengebied. Meestal zijn de vogels op de grond naar voedsel aan het zoeken, of zitten ze in een boom of op een gebouw luid te koeren. Duiven staan bovenop de menulijst van buizerd en havik. Zelfs sperwers, toch kleine roofvogels, grijpen graag een jonge houtduif. Dat komt omdat de spiermassa van duiven erg groot is; een volwassen houtduif weegt ongeveer 500 gram. Die spieren hebben duiven ontwikkeld om hun snelle, rechtlijnige vlucht mogelijk te maken. De ironie wil dat duiven zulke goede vliegspieren hebben om aan vijanden te ontkomen, waardoor ze juist een bijzonder aantrekkelijke maaltijd vormen... Hoewel houtduiven nogal wat kabaal produceren bij het opvliegen (de vleugels klappen boven en onder het lichaam tegen elkaar!) zijn het toch vliegkampioenen: niet voor niets doen duivenmelkers wedstrijden met gedomesticeerde postduiven.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, trekvogel en wintergast

Trend en aantal

In de jaren 1998-2000 werden zo'n 460.000 paren vastgesteld. Dat zijn er minder dan in de voorgaande census-periode (1979-1985); toen werd een schatting van 500.000 tot 800.000 paren gemaakt. De afname is vooral het gevolg van veranderingen in de landbouw, waardoor veel minder 'restjes' overblijven voor houtduiven. Het oogsten is veel efficiënter geworden, de gewaskeuze verschoven van voornamelijk granen naar hoofdzakelijk mais, om de gegroeide veestapel van voedsel te voorzien.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Duiven (Columbidae)
Voedsel:Zaden; oogstresten, zaden van wilde planten, gevallen bessen en ander beschikbaar voedsel. In stedelijk gebied vaak rondslingerende etensresten.
Broeden aantal:400.000 - 500.000 paren
Aantal Eieren:2, soms 1
Aantal Legsels:3 per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Wat houtduiven nodig hebben in een tuin is een hoge boom om een slordig nest in te kunnen maken.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht