De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Halsbandparkiet

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Ring-necked Parakeet, Psittacula krameri

Algemene informatie

Ze zijn knalgroen, luidruchtig en assertief. Halsbandparkieten zijn tropische vogels, afkomstig uit Zuid-Azië en Centraal-Afrika. Door toedoen van de mens heeft deze papegaai op sommige plaatsen permanent weten te vestigen: het gaat om ontsnapte en losgelaten kooivogels. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden. In Groot-Brittannië lijkt de halsbandparkiet te concurreren met kauwtjes, spechten en uilen om beschikbare broedholten, in Nederland is daarvan slechts in geringe mate sprake. Het broedsucces van de halsbandparkiet lijkt vrij laag te zijn.

Status

Schaarse broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Nadat de eerste halsbandparkieten in de jaren 1960 door de mens zijn losgelaten bleek de soort zich in Nederland vrij goed te kunnen handhaven. In Amsterdam en Den Haag bevinden zich inmiddels ware bolwerken van deze groene papegaai en de soort breidt zich nog altijd uit. De voortdurende bijvoedering in de stadse bolwerken dragen daaraan zeker bij; zonder bijvoedering zou de soort zich slechts moeilijk kunnen handhaven. Hoewel een gevreesde explosie van het aantal halsbandparkieten tot dusver is uitgebleven, is enige voorzichtigheid voor ecosysteem-vreemde soorten wel op zijn plaats. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 1 op de 10 'exoten' zich op termijn als plaag manifesteert. Dat betekent dus dat ongeveer 90% van deze vreemdelingen zich prima zal weten te gedragen, maar zeker weten doet niemand dit.

Meer informatie over deze vogel

Familie:Papegaaien (Psittacidae)
Voedsel:Zaden en vruchten (en vooral pinda's)
Broeden aantal:163-500 paren (2000), in 2005 worden zo'n 500 paren verwacht.
Aantal Eieren:4, soms 3-6
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht