De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote mantelmeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Great Black-backed Gull, Larus marinus

Algemene informatie

Van dichtbij bekeken zijn grote mantelmeeuwen kolossale vogels: het zijn de grootste meeuwen ter wereld. Deze reuzenmeeuw komt het meest voor aan de oceanische kusten van Ijsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is de grote mantelmeeuw wel zeer regelmatig waar te nemen.

Status

Schaarse broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Sinds 1993 broedt de grote mantelmeeuw ook in Nederland. Langs de Noordzeekusten echter is deze meeuwensoort als broedvogel niet erg talrijk; ook in Nederland gaat het om slechts kleine aantallen. Er broedden de laatste jaren tussen de 10 en 20 paren grote mantelmeeuwen in Nederland, vooral in Zeeland, op Terschelling en verder verspreid langs de Dollard en het IJsselmeergebied.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Voedsel:Alle soorten dierlijk voedsel, dode vis, aas, visafval, maar ook kleine vogels.
Broeden aantal:In 1998 - 2000 broedden 11, 13 en 15 paren in Nederland
Aantal Eieren:2-3
Aantal Legsels:Eén
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht