De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote lijster

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Mistle thrush, Turdus viscivorus

Algemene informatie

De grote lijster is als het ware een zanglijster in de overtreffende trap. Neemt een zanglijster genoegen met 'gewoon' bos, een grote lijster wil grotere bomen, grotere open plekken en grotere slakken. Parkachtige bossen en bosranden zijn typische plaatsen om grote lijsters aan te treffen. Deze vogels zoeken graag naar voedsel op open plekken in bossen en op graslanden. Op plaatsen waar deze naast elkaar voorkomen is de grote lijster het talrijkst. Bij het voedselzoeken houden ze regelmatig de kop schuin, net als andere lijsters, om met één oog naar de bodem te kijken en met het andere de lucht in de gaten te houden. Er zou immers zomaar een havik op kunnen duiken terwijl een lekkere regenworm zich laat zien. De zang bestaat uit korte strofen, steeds als de vogel op gang lijkt te komen wordt het lied weer afgebroken. Grote lijsters zijn schuwe vogels.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De aantallen grote lijsters lopen terug, al is de mate waarin niet helemaal duidelijk. Het slechtste scenario laat een forse afname zien, het meest positieve een slechts matige afname. In elk geval is duidelijk dat de door grote lijsters zo gewaardeerde oude landschappen onder druk staan.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Slakken, regenwormen, kevers en andere ongewervelden
Broeden aantal:13.000 tot 17.000 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 3-6
Aantal Legsels:Meestal 2 legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Beschikt u over een grote tuin, of maakt uw tuin deel uit van een complex van tuinen, zorg dan voor veel variatie. Oude bomen nemen misschien wat licht weg van de bloeiende planten, maar zijn voor veel vogelsoorten dé plek om te broeden. Een gazon hoeft niet elke week gemaaid en mag best wat verschillend grassoorten - en andere planten - bevatten; het wordt daardoor rijker aan insecten, wormen en slakken: het lievelingskostje van de grote lijster.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht