De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote bonte specht

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Great Spotted Woodpecker, Dendrocopus major

Algemene informatie

De grote bonte specht is de drummer van het bos; zowel mannetje als vrouwtje roffelen op takken om territorium en paarband te versterken. Grote bonte spechten hakken een nestholte uit in bomen, waarbij de voorkeur, begrijpelijk, uitgaat naar zachte houtsoorten. Berken zijn favoriet, maar andere boomsoorten worden ook gebruikt om een holte met rond gat in uit te hakken. Een specht krijgt daarbij geen hoofdpijn doordat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed. In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd; de grote bonte specht maakt geen comfortabel nest voor de jongen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het gaat goed met de grote bonte specht; het aantal broedparen in Nederland is ten opzichte van vorige decennia sterk toegenomen. Het bestand wordt geraamd op ongeveer 55.000 - 65.000 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Piciformes
Familie:Spechten (Picidae)
Voedsel:Insecten(larven) welke zich in hout en onder boomschors ophouden.
Broeden aantal:55.000 - 65.000 paren
Aantal Eieren:4-7, soms 3-8
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Grote bonte spechten zullen niet snel in een achtertuin tot broeden komen, maar wie een bovenmaatse bosrijke tuin heeft kan natuurlijk geluk hebben. Wel zijn de spechten redelijk op hun rust gesteld en in de omgeving moeten voldoende oude bomen voorkomen. Daarin houden zich de meeste insecten op, die de spechten tot voedsel dienen.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht