De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Groenling

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Greenfinch, Carduelis chloris

Algemene informatie

Staat er in uw omgeving ergens een hondsroos? Zoek in de nazomer dan eens zo'n struik op, en geheid dat u op de rozenbottels een stel groenlingen aan zult treffen. Ze doen hun naam eer aan: heldergroen, geelgroen, allerlei tinten groen zijn in het verenkleed van de groenling terug te vinden. De stevige snavel wordt gebruikt om zaden mee te kraken. Dat doen ze op een bijzondere manier: de vogel trilt als het ware de zaden in de snavel, ondertussen de maaltijd ronddraaiend. Op deze manier trilt de vrucht uit de schil los en wordt deze opgegeten. Dat gaat er dus bijzonder geavanceerd aan toe. De groenling is oorspronkelijk een bewoner van bosranden en halfopen zoomvegetatie. Dat natuurlijke habitat is zeldzaam geworden en tegenwoordig bewoont de groenling vooral cultuurlandschappen: als er maar genoeg dichte struiken zijn. Groenlingen zijn niet erg territoriaal en broeden soms in een los kolonieverband.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Meest standvogel, deels trekvogel

Trend en aantal

De meeste vogeltellers tellen niet in bebouwde gebieden, maar voornamelijk in natuurgebieden. Daardoor is de populatie groenlingen in Nederland waarschijnlijk iets te laag ingeschat en lijkt een aantal van 50.000 tot 100.000 paren aannemelijk.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden en bessen
Broeden aantal:50.000 - 100,000 paren
Aantal Legsels:Meestal twee, soms drie legsels
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Zorg voor dicht (stekel)struikgewas en u maakt het de groenling naar de zin. Zelfs in coniferen, boomsoorten waarin slechts weinig dieren voorkomen, maken groenlingen hun nest. Wanneer u in de winter voldoende zonnebloempitten en ander zaad op de voedertafel strooit kunt u jaarrond genieten van deze felgekleurde vogels.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht