De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grasmus

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Whitethroat, Sylvia communis

Algemene informatie

De grasmus zélf is geen opvallende vogel, maar de zang compenseert dit volledig. Het is een markante, krassende zang, alsof de vogel erg zijn best doet maar gewoon niet zoveel 'talent' heeft. Grasmussen zijn 'pioniervogels' zoals paardenbloemen dat zijn in de plantenwereld. Ze zijn te vinden op plekken waar velden met ruigtekruiden, omzoomd door struweel, de overhand hebben. Ondanks zijn naam is de grasmus niet nauw verwant aan de huismus. De 'familie' van de grasmussen is vooral een in het zuiden van Europa en in Afrika voorkomende groep vogels. De gramus heeft van het hele stel veruit het grootste verspreidingsgebied. De mannetjes komen eerder terug uit Afrika dan de vrouwtjes. In die tussentijd bouwt het mannetje enkele nesten, waaruit het vrouwtje een keuze maakt. Bevalt geen van de nesten haar, dan bouwt ze alsnog haar eigen nest...

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Nadat de populatie in het Nederlandse duingebied in de jaren '60 volledig ineenstortte, is de grasmus bezig aan een sterke come-back. Het gaat de soort momenteel erg goed, want ook in het landelijk gebied nemen de aantallen licht toe, zij het niet zo sterk als in de duinen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten en rupsen, spinnen
Broeden aantal:130,000 tot 150.000 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 3-7
Aantal Legsels:Meestal twee, soms slechts één
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht