De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Glanskop

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Marsh Tit, Parus palustris

Algemene informatie

volgt vrijwel precies de verspreiding van de beuk, een loofboomsoort welke in de herfst grote hoeveelheden zaden produceert. Deze zijn van levensbelang voor de glanskop, die er vrijwel de hele winter van leeft. In het voorjaar zijn het vooral eikenbomen waarin het voedsel gezocht wordt, terwijl glanskoppen het liefst in een (dode) naaldboom broeden. "

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het totale bestand bedraagt ongeveer 12.000 tot 15.000 paren. Dat is iets minder dan in de periode 1979 - 1985, toen er zo'n 13.000 tot 20.000 paren werden vastgesteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mezen (Paridae)
Broeden aantal:12.000 tot 15.000 paren
Aantal Eieren:6-9, soms 5-11
Aantal Legsels:Meestal 1, soms twee per broedseizoen
Wintergast aantal:Wintergast in zelfde aantal als in de zomer
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Wanneer uw tuin samen met de aangrenzende tuinen een aanzienlijke oppervlakte beslaat, kunt u in een hoek van de tuin een boomgroepje laten staan. Bij voorkeur naaldbomen, waarvan er één of meer dood zijn. Wanneer u veel struikgewas en bomen hebt, is er gerede kans op de aanwezigheid van een paartje glanskoppen.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht