De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Gierzwaluw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common swift, Apus apus

Algemene informatie

De huizen, kantoorgebouwen, hotels, kerken en andere bouwsels van de mens zijn voor de gierzwaluw net een rotslandschap vol met holten. Sommige van die holtes zijn prima geschikt om in te broeden: vaak zijn het de kieren tussen dakpannen en de tengels (panlatten) waarop deze rusten, bovenop hoge gebouwen. Ook spouwmuur-isolatiegaten en andere holten voldoen vaak als broedplaats voor de gierzwaluw. Vooral oude gebouwen, vaak in de binnenstad van steden, zijn geliefd broedgebied van de gierzwaluw. Terwijl de winkelstraten beneden vergeven zijn van koopjesjagende mensen zwieren de zwaluwen door de lucht en nemen een totaal ander landschap waar dan de winkelende mens beneden. Het gedrag en de biologie van de gierzwaluw zijn nog steeds in een waas van mysterie gehuld; zo slapen gierzwaluwen waarschijnlijk in de lucht, maar zijn er ook biologen die beweren dat deze vogels in boomtoppen slapen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een trend te destilleren uit de informatie die verzameld is over de gierzwaluw. Het is een vogelsoort die zeer moeilijk te inventariseren is. Dat komt mede doordat vogelaars nu eenmaal niet de neiging hebben in steden naar vogels te zoeken, maar zich vooral op het buitengebied te concentreren.

Meer informatie over deze vogel

Familie:Gierzwaluwen (Apodidae)
Broeden aantal:30.000 - 60.000 paren
Wintergast aantal:Nee
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht