De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Gele kwikstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Blue-headed Wagtail, Motacilla flava

Algemene informatie

De gele kwikstaart is een vogelsoort met een groot verspreidingsgebied. Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden met een dichte vegetatie van 40 tot 65 cm. hoogte. Het zijn insecteneters die naar allerlei dierlijke eiwitten zoeken. Daarbij wippen ze de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer: het typische 'kwikken' van de staart. Vogeltaxonomen onderscheiden tenminste 10 verschillende ondersoorten; al met al een verwarrende groep van verwanten. Van de Engelse gele kwikstaart (M. flavissima) is de status helemaal onduidelijk. Sommigen onderscheiden deze als een aparte soort, anderen classificeren deze als ondersoort van de gele kwikstaart.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het gele kwikstaartenbestand is de laaste decennia geslonken van zo'n 40.000 tot 70.000 paren naar ongeveer 40.000 tot 50.000 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:40.000 - 50.000 paren
Aantal Eieren:5 - 6 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel (mei - september)
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht