De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Gekraagde roodstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus

Algemene informatie

De gekraagde roodstaart is een vogelsoort van oude, parkachtige bossen. Deze vogelsoort is vooral te vinden op de zandgronden. Open plekken, oude bomen, graslanden of heiden moeten elkaar afwisselen. Gekraagde roodstaarten zijn holenbroeders, welke ook wel van nestkasten gebruik maken. De aanwezigheid van een gekraagde roodstaart blijft vaak onopgemerkt: het is nogal een schuwe en onopvallende vogelsoort die vaak pas opvalt wanneer het mannetje uitbundig zit te zingen. De gekraagde roodstaart is tegenwoordig niet meer zo algemeen als enkele decennia geleden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De aantallen van de gekraagde roodstaart lopen terug, door een aantal factoren. Met name in het -stees meer verstedelijkte - rivierengebied, Zuid-Holland en Zuid-Limburg neemt de soort sterk af. In Flevoland is de gekraagde roodstaart op veel plaatsen opgedoken, nu de Flevo-bossen op leeftijd beginnen te komen. Het vervangen van het kaalkapsysteem in de bosbouw door meer natuurlijk bosbeheer doet de gekraagde roodstaart nu eens géén goed: veel soorten profiteren hiervan maar de kapvlakten waren prima habitat voor de gekraagde roodstaart. In de periode 1998 - 2000 broedden ongeveer 23.000 tot 30.000 paren gekraagde roodstaarten in Nederland. Dat zijn er minder dan de 35.000 tot 50.000 paren welke in de periode 1979 -1985 vastgesteld werden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Insecten en rupsen
Broeden aantal:23.000 - 30.000 paren
Wintergast aantal:Nee
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht