De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Fazant

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Pheasant, Phasianus colchicus

Algemene informatie

Fazanten zijn prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes. De vrouwtjes zijn bijzonder goed gecamoufleerd. De fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in de West-Europese landen. Het gebied tussen Georgië, Armenië, Azerbeidjan en van Vietnam tot in Noord-Korea vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant. De Romeinen waardeerden de fazant om zijn vlees en zorgden ervoor dat de soort over grote delen van Europa werd verspreid. Toch duurde het nog lang voordat het Europese fazantenbestand zo groot werd als het tegenwoordig is. Vooral ten behoeve van de plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten gefokt en losgelaten. Dit is in Nederland verboden, maar gebeurt illegaal nog wel eens. De fazant komt van nature voor in laaglandbossen, waar het is gespecialiseerd in het vangen van insecten, hagedissen en soms muizen, zaden en aas op de bosbodem. De in Nederland voorkomende fazant is een mix van verschillende ondersoorten en varianten, die in het Aziatische broedgebied voorkomen.

Status

Algemene broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal fazanten is vooral onderhevig aan schommelingen die het gevolg zijn van jachtpraktijken. Sinds 1978 is het uitzetten van fazanten voor de plezierjacht aan banden gelegd, maar in de jaren '90 werden nog altijd zo'n 50.000 dieren per jaar in het wild uitgezet. Daarnaast worden nog altijd illegale uitzetacties geconstateerd, met name op landgoederen. Interessant is de situatie op de Veluwe, waar het fazantenbestand totaal is ingestort nu er geen predatoren meer bejaagd worden, geen extra voedsel word verstrekt en de populatie op zichzelf is aangewezen. In Nederland broedden in de periode 1998 - 2000 zo'n 50.000 tot 60.000 fazantenhanen met territorium en een harem. Dat aantal zal nog wel even blijven dalen, nu de populaties in veel gebieden meer op zichzelf zijn aangewezen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Galliformes
Familie:Fazanten (Phasianidae)
Voedsel:Divers, vooral bestaande uit ongewervelden en zaden, maar bij gelegenheid aangevuld met muizen en hagedissen
Broeden aantal:50.000 - 60.000 territoriale hanen
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht