De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Dwerggans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Lesser White-fronted Goose, Anser erythropus

Algemene informatie

Van de verschillende grijsbruin gekleurde ganzen is de dwerggans de kleinste. Het is een vogelsoort die broedt in de dwergbomenzone (wilgen en berken'bos') tussen de arctische toendra en de taiga (naaldbos), dus in het hoge noorden. In Nederland is de dwerggans een bijzondere wintergast, die bovendien erg lastig te ontdekken is tussen andere, sterk op de dwerggans gelijkende, soorten als de kolgans. De soort maakt overal moeilijke tijden door. De dwergganzen welke in Nederland overwinteren zijn voor het merendeel afkomstig van een herintroductieproject in Zweden, uitgevoerd tussen 1981 en 1991.

Status

Zeer schaarse wintergast

Trek/stand/winter

Wintergas

Trend en aantal

De dwerggans is een zeldzame wintergast, die nauwelijks opvalt tussen de enorme aantallen kolganzen waartussen deze soort zich vaak ophoudt. Elke winter worden zo'n 50 dwergganzen waargenomen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4-5, soms 3-7
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Periode aanwezig:November - april, vooral december - februari
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht