De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Canadese gans (grote)

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Greater Canada Goose, Branta canadensis

Algemene informatie

De canadese gans is een vreemde eend in de bijt. Deze forse ganzensoort komt oorspronkelijk uit - jawel - Noord-Amerika: Alaska, Canada en de noordelijke overige staten van de VS. Echte wilde canadese ganzen zijn zeer zeldzaam, maar daar staat tegenover dat deze gemakkelijk herkenbare soort veelvuldig in Nederland voorkomt: het zijn allen afstammelingen van vogels die voor de jacht zijn uitgezet, aangevuld met siervogels uit parken. Vooral in de natte delen van Nederland weet de canadese gans zich uitstekend te handhaven. Er gaan stemmen op dat deze uitheemse ganzensoorten de inheemse soorten direct beconcurreren, maar in de praktijk valt dat erg mee. Wel is het zo dat canadese ganzen in Nederland regelmatig kruisen met andere ganzensoorten, terwijl dit in het oorspronkelijke leefgebied niet of nauwelijks aan de orde is. In Noord-Amerika leeft bovendien nog een andere soort, de Hutchins' canadese gans, ook wel kleine canadese gans genoemd. In Nederland is deze zéér zeldzaam. De grote canadese gans is een soort die zijn verspreidingsgebied bijzonder snel weet uit te breiden. Jonge vogels zijn pas na twee jaar geslachtsrijp. Naast de broedende vogels is er nog een aanzienlijke groep jonge vogels aanwezig, die nog niet aan de voortplanting meedoen.

Status

Vrij talrijke broedvogel, oorspronkelijk uitheems

Trek/stand/winter

Grotendeels standvogel, maar bij strenge winters in Scandinavië overwinteren veel Zweedse canadese ganzen in Nederland.

Trend en aantal

Sinds circa 1650 is de Canadese gans begonnen aan zijn opmars in Europa, nadat de vogels voor consumptie en als jachtwild naar Europa zijn gehaald. Uit onderzoek is gebleken dat sommige populaties inmiddels last hebben van verlies aan heterozygositeit (genetische rijkdom), maar er is nog niets gebleken over verminderde levensvatbaarheid van de canadese gans. De verwachting is dan ook dat de soort zich nog verder over Europa en Azië zal gaan verspreiden. Het bestand in Nederland bedraagt ongeveer 1.000 tot 1.400 paren, maar daarnaast leven er een flinke hoeveelheid ongepaarde jonge vogels. Canadese ganzen zijn pas geslachtsrijp op tweejarige leeftijd.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Canadese ganzen zijn planteneters
Broeden aantal:1.000 tot 1.400 paren
Aantal Eieren:5 - 6, soms 2 - 11
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht