De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bosrietzanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Marsh Warbler, Acrocephalus palustris

Algemene informatie

De bosrietzanger is een sterk op de kleine karekiet gelijkende vogelsoort, waarover allerlei boeiende informatie bekend is. Zo heeft de soort zo ongeveer het hoogste broedsucces van alle zangvogels (maar liefst 65%). Bosrietzangers zijn trekvogels die maar liefst minstens 7.500 kilometer vliegen om te overwinteren in Namibië en Zambia, en dan ook weer terugvliegen. Uit onderzoek is gebleken dat bosrietzangers veel Afrikaanse vogelsoorten imiteren, waarvan ze de zang hebben opgepikt tijdens hun eerste overwintering in Afrika. Wie dus, wandelend door het Hollandse laagland, Afrikaans gezang hoort weet met bosrietzangers te maken te hebben...

Status

Broedvogel

Trend en aantal

In Nederland zijn 70.000 tot 110.000 paren vastgesteld. Vooral in Laag-Nederland breidt de bosrietzanger haar areaal nog steeds uit.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Broeden aantal:70.000 - 110.000 paren
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht