De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Boomkruiper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Treecreeper, Certhia familiaris

Algemene informatie

De boomkruiper is een stuk minder opvallend dan zijn bjjna-naamgenoot, de boomklever. Boomkruipers zijn bruingevlekt van boven en roomwit van onderen. De spitse snavel is omlaag gebogen en zeer geschikt om insecten uit spleten in boombast te peuteren. Daarbij is de boomkruiper prima gecamoufleerd: zijn verenpak lijkt sprekend op boombast. De boomkruiper heeft een karakteristieke manier van voedsel verzamelen. De vogel hipt spiraalsgewijs langs een boomstam omhoog, daarbij de bast afzoekend naar insecten. Op enige hoogte aangekomen vliegt de boomkruiper naar een naburige boom, om daar weer aan de voet met klauteren te beginnen. Ondertussen gebruikt de boomkruiper de stugge staartveren als steuntje waardoor deze, voor wie goed oplet, vaak sterk gesleten punten blijken te hebben. Bij strenge koude kruipen boomkruipers knus bij elkaar; uit zo'n bal van veren kunnen soms wel tien of meer staartjes steken!

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Boomkruipers zijn vooral standvogels.

Trend en aantal

Het aantal broedparen van de boomkruiper zit in de lift. Werden er in de jaren zeventig nog zo'n 30.000 tot 50.000 paren geinventariseerd, inmiddels is dit aantal verveelvoudigd tot maar liefst 80.000 tot 120.000 broedpaartjes.

Meer informatie over deze vogel

Familie:Boomkruipers (Certhiidae)
Voedsel:Insecten en insectenlarven
Broeden aantal:80.000 - 120.000 paren
Aantal Eieren:5-6 eieren
Aantal Legsels:2 legsels
Periode aanwezig:Het hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een beetje rommelige tuin, enkele bomen en een nestkastje voor boomkruipers zijn vaak genoeg om het een paartje boomkruipers naar de zin te maken.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht