De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Ekster

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Magpie, Pica pica

Algemene informatie

Eksters zijn intelligente vogels met een fascinerende leefwijze, die hen helaas niet erg populair heeft gemaakt. Als echte opportunisten gaan ze te werk. Tot hun derde levensjaar leven eksters in 'jeugdbendes', een harde leerschool om de noodzakelijke ervaring op te doen die een ekster nodig heeft om jongen groot te kunnen brengen. Eksters eten wat ze maar kunnen vinden: het grootste deel van hun menu bestaat uit emelten, torretjes en kevers, regenwormen en menselijk afval als patat en brood. Vooral in het broedseizoen, wanneer de eksters zelf jongen hebben, vullen ze dit menu aan met eitjes en soms jonge vogels. Het brood- en patatmenu levert onvoldoende eiwitten om jongen gezond groot te kunnen doen worden. De ogenschijnlijk slechts zwart-wit gekleurde vogel komt bij nadere bestudering helemaal tot leven en blijkt een bont palet aan metallic-kleuren te vertonen. Eksters staan er in de volksmond om bekend glimmende voorwerpen als sierraden en zilveren theelepeltjes te 'stelen' en naar het nest te brengen. Dit gedrag komt voort uit de onverzadigbare nieuwsgierigheid van eksters; alles dat er 'anders' uitziet, wordt onderzocht en eventueel begraven onder enkele bladeren voor later gebruik.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Eksters zijn echte standvogels, die nauwelijks hun eigen buurt verlaten.

Trend en aantal

De verspreiding van eksters in Nederland is, in vergelijking met 30 jaar geleden, sterk toegenomen, vooral in de richting van stedelijk gebied. Het aantal eksters is na deze opmars sinds 1985 weer vrij sterk afgenomen als gevolg van veranderingen in de leefomgeving.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kraaien (Corvidae)
Voedsel:Alleseter, van insectenlarven, zaden, bessen, knoppen, tot kadavers, jonge vogels, maar ook afvalresten.
Broeden aantal:40.000 - 60.000 paren
Aantal Eieren:5 - 8 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintervogel in zelfde aantal als aantal in de zomer
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Eksters profiteren van hoge bomen. Ze hebben geen voorkeur voor 'wilde' met dichte struiken begroeide tuinen, zonder hoge bomen.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht