De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Woudaap

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little Bittern, Ixobrychus minutus

Algemene informatie

Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insekten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen. De wintermaanden worden doorgebracht in tropisch Afrika. Woudapen leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een woudapen is dan ook een zeldzame aangelegenheid. In vlucht is de woudaap opvallender; vooral de lichte vleugelvlekken zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitgesloten.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Tot in de jaren vijftig broedden jaarlijks honderden woudapen in ons land. In 1965 werden nog zo'n 225 paren geteld, daarna liep de stand terug tot 20-30 paar rond 1990 en minder dan tien paar nu.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Reigers (Ardeidae)
Broeden aantal:De Nederlande populatie wordt geschat op minder dan 10 broedparen.
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht