De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Boomklever

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Nuthatch, Sitta europaea

Algemene informatie

De boomklever dankt zijn naam aan het vermogen bomen zowel omhoog als omlaag te beklimmen, waardoor de vogel als het ware lijkt te kleven aan de stam, zonder te vallen. Boomklevers zijn holenbroeders en staan erom bekend de opening van hun broedholte te verkleinen door te 'metselen' met modder. Deze metseldrang is vaak zo sterk, dat ook wanneer het gat al de juiste grootte heeft, er in de omgeving toch nog een metselwerk gemaakt wordt. Boomklevers die in nestkasten broeden maken bijvoorbeeld een versterkt dakoverstek boven de invliegopening.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Volwassen boomklevers zijn echte standvogels, maar jonge boomklevers kunnen aanzienlijke zwerftochten maken alvorens een eigen territorium te vinden om zich daar voorgoed te vestigen.

Trend en aantal

De totale Nederlandse boomkleverpopulatie wordt geschat op ongeveer 16.000 tot 20.000 paren. Dat is beduidend meer dan de 5.000 tot 6.000 paren welke in de periode 1973 - 1977 werden vastgesteld. Deze toename is te danken aan het ouder worden van bossen in Nederland.

Meer informatie over deze vogel

Familie:Boomklevers (Sittidae)
Voedsel:Insecten en hun larven
Broeden aantal:16.000 - 20.000 paren
Aantal Eieren:6-9 (soms 4-13)
Aantal Legsels:Eén, soms twee
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

n omgeving met veel bomen kunnen zeker een boomklever aantrekken. Door ook in de winter te voorzien in voldoende voedsel (zie wintervoedering) kan de jaarrond in de omgeving verblijvende boomklever worden geholpen."

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht