De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bonte vliegenvanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(European) Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca

Algemene informatie

De bonte vliegenvanger heeft een sterke opmars gemaakt, vanuit Centraal-Europa. Enkele decennia geleden was de bonte vliegenvanger nog een zelden in Nederland geziene vogel, tegenwoordig is deze tweekleurige verschijning op veel plekken te bewonderen. Bijna alle bonte vliegenvangers broeden in nestkasten, slechts een klein aantal bewoont natuurlijke boomholten. De bonte vliegenvanger komt vooral voor in de oostelijke helft van het land, met hoge concentraties op de Veluwe en het Drents Plateau. Vanaf een vaste zitpost maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het aantal broedparen van de bonte vliegenvanger is berekend op ongeveer 14.000 tot 18.000 paren. De marge is zo klein omdat het overgrote deel van de populatie in nestkasten broedt, waardoor een tamelijk betrouwbare indruk van de populatie bestaat. Het lijkt erop dat de aantallen niet langer groeien; in de periode 1979-1985 werden namelijk nog 15.000 tot 25.000 paren geraamd. Die aantallen halen we niet meer. Mogelijk zijn veranderingen in het klimaat, waardoor veel insecten enkele weken eerder al in grote aantallen beschikbaar zijn, hiervan de oorzaak: bonte vliegenvangers komen nog altijd relatief laat terug uit Afrika en vinden daardoor als het ware de hond in de pot.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vliegenvangers (Muscicapidae)
Voedsel:Insecten en hun larven
Broeden aantal:14.000 - 18.000 paren
Aantal Eieren:4-7 (soms 1-11)
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Nee
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een structuurrijke tuin met enkele bomen, bij voorkeur eiken, voorzien van nestkasten, maakt reële kans op een paartje bonte vliegenvangers. Daarbij hebben de vliegenvangers zelf een voorkeur voor de Veluwe en het zuiden en oosten van het land.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht