De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Boerenzwaluw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Barn Swallow, Hirundo rustica

Algemene informatie

De naam van de boerenzwaluw verraadt de bijzondere band die deze vogel met de mens heeft. De nesten van de boerenzwaluw worden namelijk bij voorkeur gemaakt in boeren schuren, loodsen en dergelijke. Van april tot oktober verblijven deze trekvogels in Nederland, de winter wordt in Afrika doorgebracht. Eén zwaluw mag dan nog geen zomer maken, een hele groep zwaluwen die uit Afrika terugkomt doet bij menigeen de voorjaarskriebels ontstaan. Boerenzwaluwen zijn echte luchtacrobaten: het is bekend dat een mannetje meer succes heeft bij de vrouwtjes naarmate zijn staartpunten langer zijn. Waarschijnlijk zijn mannetjes met lange staarten wendbaarder en daardoor in staat meer insecten te vangen. Dat heeft natuurlijk grote voordelen bij het grootbrengen van jongen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het is zeer moeilijk een betrouwbaar beeld te geven van de stand van de boerenzwaluwen, en de ontwikkelingen die deze soort doormaken. De voorkeur van boerenzwaluwen voor gebouwen als melkveestallen, manegegebouwen en dergelijke maken dat de soort bij reguliere vogeltellingen nauwelijks wordt geteld. Door veranderingen in de bedrijfsvoering bij veel boerderijen is de boerenzwaluw in West-Europa teruggelopen. Sinds de jaren negentig lijkt de populatie in ons land redelijk stabiel. Volgens een ruwe schatting broeden er in Nederland zo'n 100.000 tot 200.000 paren boerenzwaluwen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Apodiformes
Familie:Zwaluwen (Hirundinidae)
Voedsel:Insecten (vooral enorme hoeveelheden muggen)
Broeden aantal:100,000 - 200,000 paren
Aantal Eieren:4-5 (soms 3-8)
Aantal Legsels:2-3
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Woont u in het landelijk gebied en zitten er boerenzwaluwen bij u in de buurt, plaats dan een zwaluwkunstnest in een permanet geopende schuur of gebouw.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht