De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Buizerd

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Buzzard, Buteo buteo

Algemene informatie

De buizerd is waarschijnlijk wel de bekendste Nederlandse roofvogel. Het is een stevige vogel, niet erg goed toegerust op het vangen van snel bewegende prooien zoals bijvoorbeeld valken dat kunnen. Buizerds moeten het dan ook meer hebben van muizen, zieke konijnen, wormen en aas. Dat aas werd hen helaas noodlottig; in het verleden (en nog steeds!) werden buizerds vergiftigd door mensen die de roofvogels als concurrenten beschouwen. Gelukkig zijn deze praktijken sterk afgenomen, waardoor het aantal buizerds sterk is toegenomen. In de winter overwinteren in onze streken grote aantallen Scandinavische buizerds, die massaal op paaltjes in weilanden en langs snelwegen neerstrijken. Ze doen zich, vaak ten koste van hun eigen leven, te goed aan verkeersslachtoffers langs onze snelwegen. In de trektijd kunnen groepen van vele tientallen buizerds worden gezien, die hoogte proberen te winnen door een warme luchtstroom onder de brede vleugels te vangen. Door van deze thermiek gebruik te maken kunnen ze met een minimale inspanning grote afstanden afleggen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, trekvogel en wintergas

Trend en aantal

Het aantal buizerds is de laatste decennia sterk toegenomen. Broedden er in 1975 nog 2000 - 2.500 paren in ons land, inmiddels is dat aantal toegenomen tot ongeveer 8.000 tot 10.000 paren

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Broeden aantal:0 - 10.000 paren"
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Slechts zeer grote, bosrijke tuinen zijn soms geschikt als broedgebied voor de buizerd. Het is erg moeilijk om een roofvogel, die grote oppervlakten land nodig heeft voor zijn voedsel en broedgelegenheid, naar de tuin te lokken.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht