De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zeearend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla

Algemene informatie

Deze grootste roofvogel van Europa wordt ook wel 'vliegende deur' genoemd, en dat is een goede vergelijking. De spanwijdte van de zeearend kan tot wel twee-en-een-halve meter bedragen! In Nederland is de zeearend voornamelijk in de winter een vaste gast in het Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Wintergast

Trend en aantal

De zeearend rukt op in de richting van Nederland. Wellicht mogen we in de toekomst het eerste broedgeval verwelkomen in de Geldersche Poort, Lauwersmeer of Oostvaardersplassen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Voedsel:Zeearenden eten vis, aas en vangen prooien als konijnen en reeën.
Broeden aantal:In Nederland broeden (nog) geen zeearenden
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht