De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Toendrarietgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Tundra Bean Goose, Anser serrirostris

Algemene informatie

Taiga- en toendrarietgans zijn lange tijd beschouwd als twee varianten op één en dezelfde vogelsoort. Nog steeds zijn vogeltaxonomen met elkaar in discussie over deze soorten. Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied: de toendrarietgans broedt verder noordelijk dan de taigarietgans. De toendrabewoner is bovendien wat kleiner dan de taigabewoner, en heeft veel minder oranje op de snavel. De toendrarietgans lijkt dan ook sterk op de kleine rietgans. Al deze soorten komen als wintergast in Nederland voor.

Status

Talrijke wintergast

Trek/stand/winter

Wintergas

Trend en aantal

De aantallen overwinterende toendrarietganzen zijn erg variabel. In zachte winters zijn 45.000 tot 60.000 toendrarietganzen normaal, maar in strenge winters verdubbelen deze aantallen, tot ongeveer 100.000 tot 200.000 vogels.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4-6, soms 3-7
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:122.000 (2000/2001, SOVON)
Periode aanwezig:Winter
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht