De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Taigarietgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Taiga Bean Goose, Anser fabalis

Algemene informatie

Taiga- en toendrarietgans zijn lange tijd beschouwd als twee varianten op één en dezelfde vogelsoort. Nog steeds zijn vogeltaxonomen met elkaar in discussie over deze soorten. Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied: de toendrarietgans broedt verder noordelijk dan de taigarietgans. De toendrabewoner is bovendien wat kleiner dan de taigabewoner, en heeft veel minder oranje op de snavel. De toendrarietgans lijkt dan ook sterk op de kleine rietgans. Al deze soorten komen als wintergast in Nederland voor. In normale jaren overwintert ongeveer 5% van de wereldpopulatie taigarietganzen in ons land.

Status

Wintergast

Trek/stand/winter

Wintergas

Trend en aantal

De aantallen overwinteren de taigarietganzen wisselen sterk onder invloed van de weersomstandigheden. In koude winters in het Oostzeegebied kunnen veel meer vogels naar onze streken komen dan gebruikelijk.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4-6, soms 3-7
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:80.000 (2000/2001, SOVON)
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein tot vrij groot aantal.
Periode aanwezig:Winter
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht