De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Tapuit

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe

Algemene informatie

Tapuiten zijn op de grond levende vogels van rotsige hellingen, toendra's, droge graslanden, duinen, hoogvenen en heidevelden. Deze lijsterachtigen broeden in holen; het nest bevindt zich vaak in een konijnehol. Het uit insekten en ander klein gedierte bestaande voedsel wordt liefst op schaars begroeide, insectenrijke plaatsen verzameld. Tapuiten zijn trekvogels en overwinteren op de Afrikaanse savannen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De Nederlandse tapuiten zijn van oudsher vooral te vinden in de duinstreek en op heidevelden en zandverstuivingen in het midden en oosten des lands. Rond 1900 ging het naar schatting om enkele duizenden paren. Met de bebossing en ontginning van veel woeste gronden nam de oppervlakte geschikt broedgebied flink af. Begin jaren zeventig waren nog 2000-3000 paar tapuiten over, waarna het bestand verder afnam tot 1500-1900 paar rond 1990. In Noord-Brabant en Limburg is de tapuit nu een zeldzame broedvogel. De belangrijkste overgebleven regio's zijn de duinstreek (met meer dan de helft van het Nederlandse broedbestand), Drenthe en de Veluwe. Met name in de duinen gaat de afname echter onverminderd voort. In de periode 1998 - 2000 werden nog slechts 600 - 800 paren geteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Broeden aantal:600 - 800 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht