De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kuifduiker

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Horned Grebe, Podiceps auritus

Algemene informatie

De kuifduiker is een middelgrote fuutachtige (vergelijk de kuifduiker wat betreft formaat met een kleine eend, zoals een zomertaling). In zomerkleed zijn de vogels prachtig roestbruin, met een zwarte mantel en kop, voorzien van okergele sierveren. Helaas is dat een zeer zeldzaam gezicht in Nederland want kuifduikers verblijven hier hooguit in de winter en doen Nederland aan op de trek.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast in zeer klein aantal.

Trend en aantal

Sinds 1970 is de status van de kuifduiker niet veranderd. Per jaar worden er maar enkele tientallen kuifduikers waargenomen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Futen (Podicipedidae)
Voedsel:Visjes, waterslakken, waterinsecten en waterplanten.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:3 tot 5 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Wintergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht