De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Parelduiker

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black-throated Loon / Diver, Gavia arctica

Algemene informatie

De parelduiker is een wintergast in Nederland, welke vooral langs de kust gezien wordt. Ook op trek worden parelduikers waargenomen, meestal door mensen die over zee uitkijken naar langsvliegende vogels.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast in zeer klein aantal.

Trend en aantal

Parelduikers en roodkeelduikers zijn in winterkleed moeilijk van elkaar te onderscheiden, waardoor het moeilijk is een goede schatting te maken van de aantalsontwikkeling, omdat niet alleen waarnemingen erg betrouwbaar zijn. De aantallen lijken vrij constant.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Duikers (Gaviidae)
Voedsel:Voedt zich met forel, baars, haring, voorn, krab, steurgarnaal en mossels.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:2 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Enkele honderden parelduikers
Doortrek aantal:Kleine aantallen met een piek in de maanden april-mei.
Periode aanwezig:November - mei
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht