De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roodkeelduiker

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red-throated Loon, Red-throated Diver, Gavia stellata

Algemene informatie

De roodkeelduiker is een vrij diep in het water liggende duikvogel, met een dunne spitse tamelijk omhoog gerichte snavel. Roodkeelduikers broeden langs kleine meren in de noordelijke streken van Europa. Gedurende de balts laten ze metaalachtige kreten horen, die soms met een lange, luide, klaaglijke roep beginnen. Deze klaaglijke kreet, die ze ook buiten het broedseizoen laten horen, bezorgde ze vroeger de bijnaam regengans. Men geloofde dat als ze deze kreet hoorde er gauw regen zou komen. De roodkeelduiker broedt niet in Nederland. Op doortrek echter passeert een groot aantal roodkeelduikers onze kust, op weg naar nog zuidelijker gebieden. Bovendien blijft een flink aantal roodkeelduikers voor de Nederlandse kust overwinteren. We krijgen deze vogels helaas niet in broedkleed te zien in Nederland.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en Wintergast.

Trend en aantal

De roodkeelduiker stond voorheen te boek als doortrekker en wintergast in zeer klein aantal. Met de huidige telmethode (tellingen vanaf schepen op zee) is er een beter beeld gekomen van de aantallen roodkeelduikers in onze kustwateren. Bij huidige tellingen worden de aantallen geschat op maximaal 10.000 (ruim 10% van de Noordwest-Europese populatie) Gezien de strandvondsten in de jaren veertig tot zestig in vergelijking met die van de afgelopen jaren, doet vermoeden dat de aantallen roodkeelduikers halverwege de 20e eeuw beduidend hoger waren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Duikers (Gaviidae)
Voedsel:Het hoofdvoedsel bestaat uit vis, maar eet ook garnalen en mosselen
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:2 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Tot maximaal 10.000 overwinteraars
Periode aanwezig:Bijna het hele jaar door aanwezig in onze kustwateren behalve in de maanden juli-augustus. De meeste roodkeelduikers worden in de wintermaanden waargenomen.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht