De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Tafeleend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Pochard, Aythya ferina

Algemene informatie

Met hun roodbruine kop met middenin een knalrood oog, zwarte borst en grijs lichaam zijn mannetjes tafeleenden opvallende verschijningen. Je kunt ze het hele jaar tegenkomen, maar vooral in de herfst, winter en vroege voorjaar zitten er heel veel in ons land. Tafeleenden zijn duikeenden maar soms zie je ze ook grondelen als een wilde eend. Op die manier zoeken ze voedsel tussen waterplanten: jonge scheuten van waterplanten en wat zich daar eventueel aan gedierte tussen ophoudt. Het mannetje van de tafeleend trek al in juni weg als het vrouwtje nog aan het broeden is. In grote aantallen trekken ze naar de grote meren in Europa, waaronder het IJsselmeer, om te ruien. De vrouwtjes en de jongen volgen later

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Tafeleenden overwinteren en trekken in grote getalen door.

Trend en aantal

Het aantal broedparen is ten opzichte van de jaren zeventig (1000-1300 paar) toegenomen, maar laten een stagnatie zien in de jaren tachtig (1600-2300 paar).

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Voedt zich met kleine waterdietjes en met wortels, bladeren en knoppen van onderwaterplanten.
Broeden aantal:1700-2000
Aantal Eieren:6 tot 11 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht