De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bontbekplevier

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Ringed Plover, Charadrius hiaticula

Algemene informatie

Bontbekplevieren broeden in open, zilte kustgebieden, rivierestuaria, slikken en industriegebieden. Met hun korte snavel zoeken ze hun voedsel in de slikkige bovenlaag van hun leefgebied. Op het menu staan wormen, schelpdieren en andere kleine bodembewoners. Soms komen bontbekken zelfs tot broeden op grinddaken van flatgebouwen. De meeste Nederlandse bontbekken overwinteren langs de kusten van Zuidwest-Europa, maar in zachte winters komen velen niet verder dan het Deltagebied.

Status

Broedvogel & doortrekker

Trek/stand/winter

Doortrekker in vrij groot aantal

Trend en aantal

De aantallen van de bontbekplevier vertonen waarschijnlijk grote schommelingen. De afname langs de Nederlandse kust werden mogelijk gecompenseerd door een toename van broedende vogels op industrieterreinen, bouwlocaties en de Flevopolder.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Voedsel:Ongewervelde dieren
Broeden aantal:400 - 450 paren
Aantal Eieren:4-6, in zeldzame gevallen tot 12
Aantal Legsels:2, soms 3
Wintergast aantal:Wintergast in (vrij) klein aantal
Doortrek aantal:10.000 - 12.000
Periode aanwezig:Jaarvogel maar in de winter kleinere aantallen
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht