De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Brilduiker

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Goldeneye, Bucephala clangula

Algemene informatie

De brilduiker is een bijzondere broedvogel en kan vooral in de winter in ons land gezien worden. Het zijn prachtige vogels; de mannetjes hebben een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel. De vrouwtjes hebben een bruine kop, zonder zo'n karakteristieke 'bril'. 'Punthoofdeend' zou dan ook een betere naam zijn, omdat beide geslachten een punthoofd hebben. Brilduikers zijn holenbroeders.

Status

Broedvogel en vooral wintergast

Trek/stand/winter

Voornamelijk doortrekker en wintergast, enkelen standvogel

Trend en aantal

Sinds 1985 broedt de brilduiker in Nederland. Langs de IJssel tussen Zutphen en Zwolle hebben zich sindsdien 15-20 broedparen gevestigd. Het is goed mogelijk dat ontsnapte brilduikers uit 'hobby-collecties' zich hiertussen hebben gevestigd, maar bewijs hiervoor is er niet.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Schelpdieren en andere zoetwaterdieren,
Broeden aantal:15 - 20 paren
Aantal Eieren:6-11 soms meer maar dan waarschijnlijk door een ander vrouwtje aan een legsel toegevoegd.
Aantal Legsels:Eén legsel
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Tuintips

Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht