De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Slechtvalk

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Peregrine Falcon, Falco peregrinus

Algemene informatie

De slechtvalk is een tot de verbeelding spekende vogelsoort; is 's werelds snelste vogelsoort (over de maximale snelheid van de slechtvalk lopen de meningten uiteen van 200 tot 260 km/uur). Slechtvalken broeden niet zelden dicht bij de mens: in hoogspanningsmasten, wolkenkrabbers en fabriesschoorstenen. Dit komt doordat deze vogels menselijke bebouwing beschouwen als rotsenlandschap, met prima plekken om in te broeden. Bovendien is er een vrijwel onuitputtelijke voedselbron aanwezig in de vorm van stadsduiven.

Status

Schaarse broedvogel, doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast

Trend en aantal

In Nederland broeden de laatste jaren enkele paren slechtvalken (8 paar in 2001). Gedurende de jaren 1960 leed de populatie sterk onder de ophoping van gifstoffen in hun lichaam. Persistente giffen als DDT veroorzaakten enorme schade in de vogelwereld. Sinds het verbod op het gebruik van veel van dergelijke giffen herstelt de Fenno-Scandinavische populatie zich weer. Waarschijnlijk is de toename van het aantal vogels dat in Nederland broedt hier ook het resultaat van.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Valken (Falconidae)
Voedsel:Vogels, welke in vlucht gevangen worden
Broeden aantal:8 paar (2001)
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht