De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Middelste zaagbek

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red-breasted Merganser, Mergus serrator

Algemene informatie

Een beschrijving van de middelste zaagbek doet erg exotisch aan: een dunne en spitse bloedrode snavel, een kopergroene kop met wilde kuif met daarin een helderrood oog. Een witte halsring en roestrode bors met zwart manteltje met witte parels. En inderdaad is de middelste zaagbek een prachtige vogel om te zien. Jammer genoeg is het vrouwtje minder opvallend gekleurd; zij is egaal grijs met een bruine kop. Maar ze heeft een zelfde ongekamde veertooi op het achterhoofd en dezelfde ranke snavel. Middelste zaagbekken zijn visspecialisten. De snavel is van een fijne tanding voorzien (de 'zaag' in de bek). Deze dient om goed grip te hebben op watervlugge gladde vissen. Middelste zaagbekken houden -in tegenstelling tot hun grote familielid de grote zaagbek- meer van zout dan van zoet water.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel en wintergast. Een klein aantal komt in Nederland tot broeden. De grootste aantallen middelste zaagbekken worden waargenomen in de periode oktober-april

Trend en aantal

Sinds enkele decennia heeft de middelste zaagbek vaste grond onder de zwemvliezen gekregen als broedvogel. Toentertijd werd de voorspelling gedaan dat dit zou gebeuren; de deskundigen hebben gelijk gekregen. Inmiddels broeden in Nederland zo'n 35-45 paren, waarvan het grootste deel in de Delta.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Het voedsel bestaat uit visjes, kleine kreefjes, paling, krabben, garnalen, wormen en insecten.
Broeden aantal:Schaarse broedvogel 35-45 paren
Aantal Eieren:7 à 12 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:In zachte winters liggen de aantallen beduidend lager dan tijdens een strenge winter. Het aantal overwinteraars wordt geschat op 10.000-15.000, tijdens strenge winters 20.000.
Periode aanwezig:Het hele jaar door.
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht