De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine zilverreiger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little egret, Egretta garzetta

Algemene informatie

De kleine zilverreiger is een bewoner van lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet water, omgeven door wilgen- of abelenbos met een rijke struiklaag. In Nederland is de kleine zilverreiger zeldzamer dan zijn verwant - de grote zilverreiger.

Status

Broedvogel

Trend en aantal

Het aantal kleine zilverreigers is toegenomen; zo'n dertig jaar geleden broedde deze vogel niet of nauwelijks in ons land, inmiddels broeden er zo'n 20 paren, vooral in de Delta.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Reigers (Ardeidae)
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht