De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte ruiter

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Spotted Redshank, Tringa erythropus

Algemene informatie

Wie in Nederland een zwarte ruiter ziet, neemt maar zelden een zwarte vogel waar. De zwarte ruiter is namelijk een doortrekker die bij ons vooral in het winterkleed te zien is, of in een overgangskleed (rui). De zwarte ruiter lijkt dan sterk op de tureluur. De helderrode poten maken de verwarring compleet. De poten van de zwarte ruiter zijn echter een stuk langer.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Jaarvogel. Het hele jaar door zijn zwarte ruiters in Nederland aanwezig. De grootste pieken liggen tijdens de voorjaarstrek (april-mei) en tijdens de najaarstrek (augustus-september). Een klein aantal overzomert en overwintert in ons land.

Trend en aantal

Tien procent van de Europese populatie aan zwarte ruiters is tijdens de trekpieken (april-mei en augustus-september) in Nederland aanwezig. De aantallen fluctueren, maar er is geen duidelijke trend waarneembaar. Wel zijn de aantallen zwarte ruiters in de Dollard sterk toegenomen nadat het lozen van vervuild water begin jaren tachtig is gestopt.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Het voedsel bestaat uit waterinsecten, slakjes, visjes, wormen en garnalen.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4 eieren die vooral door het mannetje wordt bebroed.
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Enkele tientallen, tijdens strenge winters afwezig.
Doortrek aantal:Enkele duizenden zwarte ruiters trekken door.
Periode aanwezig:Jaarrond, met pieken in het voor- en najaar.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht