De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwartkopmeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Mediterranean Gull, Larus melanocephalus

Algemene informatie

De zwartkopmeeuw, sterk gelijkend op de kokmeeuw, is een zeldzame soort. De verwarring wordt nog groter doordat zwartkopmeeuwen meestal inwonen in kokmeeuwkolonies. De veel rodere snavel en diepzwarte kop verraad echter de identiteit van afwijkende, iets grotere 'kok'meeuwen. In Nederland komen zwartkopmeeuwen vooral voor in de Delta, sporadisch ook in andere delen van het land. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kever- en langpootmuglarven (emelten) en wormen. Deze worden vooral in open landbouwgebieden verzameld. Zwartkopmeeuwen overwinteren langs de Altlantische kust van Frankrijk, Groot-Brittannië en incidenteel ook Spanje en Noord-Afrika.

Status

Broedvogel

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht