De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Krombekstrandloper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea

Algemene informatie

De krombekstrandloper is een vrij schaarse doortrekker. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de krombek een licht omlaag gebogen snavel. Deze snavel is een stuk langer dan bij het grote familielid de kanoet en in verhouding vergelijkbaar met de bonte strandloper. Krombekken in winterkleed zijn dan ook gemakkelijk te verwarren met bonte strandlopers.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel.

Trend en aantal

De krombekstrandloper is aanwezig van juli tot en met oktober en mei. Ze worden dan vooral gezien in het Wadden- en Deltagebied, met een piek in juli en augustus-september. De aantallen variëren tussen enkele honderden tot een kleine 2000 exemplaren per jaar. De schommelingen laten een driejarige cyclus zien. Er wordt gesuggereerd dat deze gelijk loopt aan de lemmingencyclus. In jaren met veel lemmingen zouden Arctische predatoren de legsels van de krombekken met rust laten, met als resultaat een hoog broedsucces. In lemmingarme jaren zou de predatiedruk erg groot zijn, zodat het broedsucces sterk afneemt. In mei ligt het aantal krombrekstrandlopers zelden hoger dan 100.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Schelpdieren en geleedpotigen worden in de bovenlaag van slikkige gebieden verzameld.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Doortrek aantal:enkele honderden tot een kleine 2000.
Periode aanwezig:Mei en Juli tot en met september
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht