De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Steenuil

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little Owl, Athene noctua

Algemene informatie

Steenuilen leven in diverse halfopen landschappen. Hetzijn de kleinst uilen die in Nederland voorkomen. Favoriet zijn extensief gebruikte graslanden en andere kleinschalige agrarische gebieden. De aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang. Gebroed wordt in holen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren en konijneholen. Het voedsel bestaat uit insekten, regenwormen en kleine zoogdieren.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Tot ver in de twintigste eeuw broedden enkele tienduizenden paren van de steenuil in ons land. De laatste decennia is de stand sterk afgenomen. De afname was het grootst in het westen en noorden van het land. De belangrijkste bolwerken bevinden zich nu nabij de grote rivieren, in beekdalen en in Zuid-Limburg. Doordat steenuilen lastig te inventariseren zijn, is hetaantal broedparen niet exact bekend; er is sprake van ongeveer 5.500 tot 6.500 paren. De steenuil verdwijnt op veel plaatsen door 'opruiming' van het boerenland en het verdwijnen van hoogstamboomgaarden ten faveure van laagstam-fruitteelt.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Strigiformes
Familie:Uilen (Strigidae)
Broeden aantal:5.500 - 6.500 paren
Wintergast aantal:5.500 - 6.500 paren
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Eigenaren van een boerenerf kunnen de steenuil helpen door hun erf aantrekkelijk te maken voor deze kleine uilen: ze houden van rommel.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht