De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Pijlstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Anas acuta, (Northern) Pintail

Algemene informatie

Pijlstaarten zijn sierlijke vogels; de lange hals en staart vallen erg op, vooral ook wanneer de vogels overvliegen. Pijlstaarten broeden langs ondiepe meren in open gebieden. In Nederland is de pijlstaart vooral te gast gedurende milde winters, bij koude trekken pijlstaarten verder naar het zuiden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast

Trend en aantal

In de periode 1998-2000 broedden 20-30 pijlstaarten in Nederland. In de periode 1973-1977 waren dat er iets meer, namelijk 45-75 paren. Toch is het moeilijk om op basis hiervan een trend te berekenen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Broeden aantal:20-30 paren
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein tot vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht