De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kanoet

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red Knot, Calidris canutus

Algemene informatie

De kanoet (de oude naam is kanoetstrandloper) is een forse steltloper die tussen andere familieleden een beetje plompe indruk maakt. De biologie van de kanoet is uitgebreid onderzocht; slechts naar weinig andere steltlopers wordt zoveel studie uitgevoerd. Kanoeten eten vooral nonnetjes, dat zijn kleine tweekleppigen die allerlei kleuren kunnen hebben. In het voorjaar en de zomer zijn kanoeten prachtig roestrood aan de onderzijde. In Nederland zijn ze echter slehts weinig in zomerkleed te zien. Veel groter zijn de aantallen in de winter, wanneer de bovenzijde van de kanoet zilvergrijs en de buik wit is.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

In Nederland zijn de hoogste aantallen kanoeten aanwezig van augustus tot en met novermber/december; ongeveer 30% van de Noordwest-Europese winterpopulatie.
De voorjaarstrek laat sterke fluctuaties zien. Er lijkt een relatie te zijn met het al dan niet voorkomen van perioden met langdurige oostenwind tijdens de hoofdtrek in mei.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:In de wintermaanden kleine schaaldieren, kreeftachtigen, wormen en slakken, in de zomer insecten, spinnen, zaden en knoppen.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:Meestal 4 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Groot deel van de kanoeten trekken in het najaar door naar Afrika. Tijdens midwintertellingen in Januari kunnen nog ruim 50.000 kanoeten geteld worden tijdens zachte winters.
Doortrek aantal:Het hoogst aantallen kanoeten worden tussen augustus en november aangetroffen, zo'n 100.000. Een groot deel trekt door naar Afrika.
Periode aanwezig:Kan het hele jaar door in Nederland worden aangetroffen, maar vooral tussen augustus en november.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht