De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zilverplevier

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Grey Plover, Pluvialis squatarola

Algemene informatie

Zilverplevieren kunnen het gehele jaar in Nederland gezien worden, maar toch broeden ze niet in Nederland. Het zijn toendrabewoners, die zowel op het Euraziatische continent als in Canada en Alaska broeden.

Status

Jaargast

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast, zomergast slechts in klein aantal

Trend en aantal

In mei, wanneer de trek van zilverplevieren haar hoogtepunt bereikt, is zo'n 30% van de Oost-Atlantische populatie in Nederland te vinden. Dat zijn meer dan 50.000 zilverplevieren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Voedsel:Diverse kleine ongewervelden
Broeden aantal:0
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaargast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht