De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Slobeend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Shoveler, Anas clypeata

Algemene informatie

De slobeend is de trotse bezitter van een vreemd ogend maar uiterst effectief stuk gereedschap: de snavel heeft een lepelvorm die het slobberen van kroos en waterdiertjes een stuk efficiënter maakt. De slobeend behoort tot de (secundaire) weidevogels.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Doortrekker, standvogel en wintergas

Trend en aantal

Ten opzichte van de jaren 1973-1977 is het aantal broedende slobeenden in Nederland afgenomen. Werden eerder 9.000 tot 12.000 paren geteld, tegenwoordig (1998-2000) broeden nog 8.000 tot 9.000 paren in Nederland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:De slobeend eet plantaardig materiaal van het wateroppervlak
Broeden aantal:8.600 (8.000 tot 9.000) paren
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot gaantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht