De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Blauwborst

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Bluethroat, Luscinia svecica

Algemene informatie

Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst).

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De verspreiding van blauwborsten in Nederland is de afgelopen dertig jaar spectaculair toegenomen. Veel nieuwe gebieden werden bezet, een verandering in verspreiding in positieve zin van meer dan 300%! Rond 1970 werden ongeveer 1000 paren vastgesteld, in 2000DF31 werden maar liefst 9.000 tot 11.000 paren vastgesteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten, larven,, slakjes en soms ook bessen.
Broeden aantal:9.000 - 11.000 paren
Aantal Eieren:3-5 (7)
Aantal Legsels:Eén, soms 2
Wintergast aantal:soms een individu
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht