De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Nonnetje

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Smew, Mergus albellus

Algemene informatie

Het nonnetje is de kleinste van de zaagbekkenfamilie. Maar weinig vogels zijn zo gracieus van tekening als het mannetje, met fraaie zwarte accenten op een spierwit verenkleed. Het vrouwtje gaat minder opvallend door het leven; het opzichtige wit van het mannetje zou het vrouwtje bij het broeden snel fataal worden. Nonnetjes broeden niet in Nederland, maar grote aantallen strijken in de winter neer in het IJsselmeergebied. Vooral het Markermeer is favoriet, nonnetjes jagen er in spectaculair grote groepen (vaak meer dan 250 vogels) op scholen spiering. De aantallen overwinterende vogels zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zowel in Nederland als in geheel Noord-Europa. Nonnetjes broeden in - niet in Nederland - in holen, vaak gemaakt door zwarte spechten.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Doortrekker / wintergast

Trend en aantal

De aantallen overwinterende nonnetjes varieren sterk. Het is daardoor zeer moeilijk een trend te berekenen. Grote groepen verblijven jaarlijks op het Markermeer.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Eet voornamelijk allerlei visjes, maar ook kreeftachtigen, slakken en waterkevers.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:6 - 9 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein, soms vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein, soms vrij groot aantal
Periode aanwezig:Wintergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht