De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Toppereend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Greater) Scaup, Aythya marila

Algemene informatie

De topper is een op de kuifeend lijkende duikeendensoort, de rug is echter veel lichter grijs van kleur. In Nederland broedt de topper waarschijnlijk niet, hoewel enkele vogels hier wel de zomer doorbrengen. Als overwinteringsgebied zijn het IJsselmeer en - vooral bij strenge vorst - de Waddenzee van groot internationaal belang. De toppers eten vooral driehoeksmosselen die ze opduiken in wateren tot ongeveer 14 - 15 meter diepte.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

(standvogel en) wintergast

Trend en aantal

Het aantal toppers dat in de winter in Nederland verblijft varieert zeer sterk (van 2.000 tot 62.000 vogels). In de jaren '80 zorgde een toename van de hoeveelheid beschikbare driehoeksmosselen voor een significante toename van het aantal overwinterende toppers. Een afname in het Waddengebied werd gecompenseerd door een toename van het aantal vogels in het IJsselmeer.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Op het menu staan mosselen, andere mollusken, krabben en zeegras.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:7 - 11 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht